יצירת קשר

שם טלפון פקס דוא"ל חדר

רכזת מנהלית

 נגה ורדי

 03-640-9604

 03-640-9908 nogav@tauex.tau.ac.il   109

מחשוב

תמיכה

03-640-8491  03-640-9908 econhelp@post.tau.ac.il 108

בוריס קובלצ'וק

03-640-8491  03-640-9908   borisk@post.tau.ac.il 108

לודמילה פטליצקי

03-640-7068  03-640-9908 ludmilap@tauex.tau.ac.il 108

מזכירת מורים

דפנה גל

03-640-9715 03-640-9908 dafnag@tauex.tau.ac.il 103

מזכירות תואר ראשון

ציונה מדר

03-640-9873 03-640-5811 zionam@tauex.tau.ac.il 002

יעל צאיג

03-640-9539 03-640-5811 econba@tauex.tau.ac.il 002

נועה פרוסיאנוי

03-640-9539 03-640-5811 noap@tauex.tau.ac.il 003

רונית סמט

03-640-9873 03-640-5811 ronitsam@tauex.tau.ac.il 003

מזכירות תואר שני

ענת אנבר ארבל

03-640-9903 03-640-9908 econgrad@tauex.tau.ac.il 103א

מכון פורדר וסאקלר

מיכל נוצר-סגל

03-640-9255 03-640-5815 foerder@post.tau.ac.il 123

מרכז ספיר

מיכל נוצר-סגל

03-640-9202

03-640-5815 sapircen@tauex.tau.ac.il 102

תחזוקה

מאיר לוי

03-640-5810

052-874-9123

03-640-9908

meirl@tauex.tau.ac.il

007

שמעון גואל

03-640-5810  

 

 

יוחנן יצחק

03-640-5810      

פרטי התקשרות

בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס

אוניברסיטת תל-אביב, קריית האוניברסיטה

רמת-אביב 6997801

econ@post.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive