מידע לתלמידים חדשים - תשע"ט

המידע בעמוד זה נועד לסייע בהערכות לקראת תחילת הלימודים וסדרי הרישום לקורסים ואינו  מחליף את הידיעון

  • כנס תלמידים חדשים
  • תכנית הלימודים
  • רישום לקורסי אנגלית וחטיבות
  • פתיחה קוד שירותי מחשב
  • מזכירות סטודנטים
  • חוברת מידע לתלמידים חדשים
  • מערכת שעות
תכנית הלימודים תשע"ט

באיזה מסלול את/ה?

סטודנט! חשוב לדעת את מבנה מסלול הלימוד שלך,מסלול הלימוד מתפרסם בידיעון

כלכלה חד חוגי (מורחב)

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first

אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודי חטיבות:

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/hativot​

חטיבה אחת מורחבת (32 ש"ס) 

או

שתי חטיבות מצומצמות (16 ש"ס כל אחת) שהן תכניות לימוד בחוגים  אחרים.  חטיבות מוצעות:   

אופן הלימוד הדו-חוגי המתואם

https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first

 אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף.

אם את/ה משלב/ת את אחד מהבאים, שימ/י לב! בידיעון תמצא/י תכנית מתואמת לשילוב שבחרת: כלכלה-ניהול, כלכלה-חשבונאות, כלכלה-משפטים, כלכלה פסיכולוגיה, כלכלה-מדעי מחשב, כלכלה-סטטיסטיקה , כלכלה-מתמטיקה.

 

אופן הלימוד דו-חוגי רגיל

 https://social-sciences.tau.ac.il/yedion/econ-first

אופן לימוד זה משלב לימודים בביה"ס לכלכלה עם לימודים בחוג נוסף בחוג או פקולטה אחרת.     

מה לומדים בשנה הראשונה?

סמסטר א'

        סמסטר ב'

יסודות הכלכלה -  5 ש"ס

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים א' – 5 ש"ס

מתמטיקה לכלכלנים א' – 4 ש"ס

מבוא כללי מחוץ לחוג – 4 ש"ס  רק במסלול החד-חוגי

המשק הישראלי ובכלכלה הגלובלית – 2 ש"ס

מיקרו כלכלה א' – 5 ש"ס

מבוא לסטטיסטיקה לכלכלנים ב' – 4 ש"ס

מתמטיקה לכלכלנים ב' – 4 ש"ס

 חשבונאות לכלכלנים – 2 ש"ס  רק במסלול החד-חוגי

הערה : 1ש"ס = שעה סימסטריאלית בשבוע

הערות חשובות

• תלמידי דו חוגי כלכלה עם מדעי המחשב או מתמטיקה או סטטיסטיקה פטורים מקורסי מתמטיקה וסטטיסטיקה לכלכלנים. 

• תלמידי כלכלה פסיכולוגיה פטורים מסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב' ויהיו חייבים בהשלמת 5  ש"ס בקורסי בחירה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive