לוח מבחנים - סמסטר א' - תואר שני

סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   10114111   תאוריה מיקרו כלכלית   א'   12/02/2018  14:00     
בחינה   10114618   שוקי עבודה ומחזורי עסקים   א'   29/01/2018  14:00     
בחינת בית   10114714   Topics in Empirical Corporate Finance   א'   21/02/2018  09:00     
עבודה   10114715   Theory and Practice of Voting   א'   19/02/2018  09:00     
בחינה   10114716   ארועי קיצון כלכליים משברים גדולים ואינפלציות   א'   04/02/2018  14:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive