June Flanders

1927-2017

26 דצמבר 2017
June Flanders

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס – חברי הסגל האקדמי והמנהלי

מרכינים ראש בצער על פטירתה של פרופ' מרים ג'ון פלנדרס (אמריטוס)

האישה הראשונה בחוג לכלכלה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive