פרס ראש הממשלה ופרס נשיא המדינה לשנת תשע"ז -2017

הפרסים יוענקו על עבודות או יצירות בתחום המחקר או האומנות ו/או על פעילות בתחום החינוך,החברה או הכלכלה, הקשורות קשר ישיר והדוק לדמותו, להגותו או לפועלו של אחד מן האישים המונצחים.

12 ינואר 2017
פרס ראש הממשלה ופרס נשיא המדינה לשנת תשע"ז -2017

המועצה להנצחת זכרם ופועלם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
מזמינה אתכם להגיש מועמדות לפרס כדלהלן:
1. פרס בנושא הקשור בהנצחת דמותו או בתחום פעולתו של
נשיא המדינה יצחק נבון ז"ל.
2. פרס בנושא הקשור בהנצחת דמותו או בתחום פעולתו של
ראש הממשלה משה שרת ז"ל.
הפרסים יוענקו ע"י נשיא המדינה וראש הממשלה
בטקס האזכרה הממלכתי המרכזי המשותף להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה,
ביום א' בניסן התשע"ז יום שלישי, 28 במרץ 2017 
.

יוענקו שני פרסים - בגובה 50,000 ש״ח, כ״א.
ועדת השופטים רשאית לחלק כל פרס בין שני זוכים.

הפרסים יוענקו על עבודות או יצירות בתחום המחקר או האומנות ו/או על פעילות בתחום החינוך,
החברה או הכלכלה, הקשורות קשר ישיר והדוק לדמותו, להגותו או לפועלו של אחד מן האישים המונצחים.

רשאים להגיש מועמדות לקבלת הפרס: חוקרים, תלמידים, יוצרים ואישים נוספים שהם אזרחי ישראל בלבד
וכן תאגידים הרשומים בישראל.

לקבלת דף הנחיות כלליות וטפסים להגשת הצעות ניתן לפנות לגב' נופך שרגאי בטלפון: 02-6705606
או בכתובת: nofechs@pmo.gov.il או באתר של המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
http://www.gdoley-hauma.org.il

עבודות וטפסים מלאים יש לשלוח בדואר רשום אל המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה,
משרד ראש הממשלה, קפלן 3, הקריה ירושלים 9195017 ,
התאריך עודכן וניתן להגיש עד ט' בשבט התשע"ז  יום ראשון, 5 בפברואר 2017.

העבודות לא יוחזרו לשולחים, אלא באישור מיוחד של יו"ר ועדת הפרס.
לאחר הטקס יימסרו כל העבודות לגנזך המדינה.

טופס הגשת מועמדות >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive