לוח מבחנים - סמסטר ב' - תואר ראשון

סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   ב'     28/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   ב'     18/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   ב'     04/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   ב'     05/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   ב'     18/06/2018  09:00  26/07/2018  09:00     
בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   ב'     24/06/2018  09:00  01/08/2018  09:00     
בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   ב'     27/06/2018  14:00  05/08/2018  14:00     
בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג   ב'     27/06/2018  09:00  05/08/2018  09:00     
בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   ב'     06/07/2018  09:00  12/08/2018  14:00     
בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   ב'     02/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב   ב'     19/06/2018  14:00  25/07/2018  09:00     
בחינה   10112110   המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית   ב'     22/06/2018  09:00  17/08/2018  09:00     
בחינה   10112500   חשבונאות לכלכלנים   ב'     11/07/2018  09:00  22/08/2018  09:00     
בחינה   10113161   אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007   ב'     13/07/2018  09:00  21/08/2018  09:00     
בחינה   10113191   Introduction to Financial Economics   ב'     28/06/2018  09:00  06/08/2018  09:00     
בחינה   10113193   כלכלה בעולם ה- Big Data   ב'     01/07/2018  09:00  09/08/2018  09:00     
בחינה   10113214   מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים   ב'     03/07/2018  09:00  12/08/2018  09:00     
בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל   ב'     17/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
בחינה   10113303   כלכלה מונטרית בישראל   ב'     06/07/2018  09:00  15/08/2018  09:00     
בחינה   10113321   בנקאות בישראל: תאוריה ויישום   ב'     09/07/2018  09:00  19/08/2018  09:00     
בחינה   10113405   שווקי המט"ח והשפעתם על המשק   ב'     22/06/2018  09:00  30/07/2018  14:00     
בחינה   10113474   הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית   ב'     25/06/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
בחינה   10113512   רציונליות ומשחקים   ב'     19/07/2018  09:00  24/08/2018  09:00     
בחינה   10113550   הסטוריה כלכלית   ב'     19/06/2018  09:00  27/07/2018  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive