מערכת שעות - סמסטר א' - תואר ראשון

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
שנת הלימודים תשע"ח
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
מערכת שעות - סמסטר א'
שנה א'-קורסי חובה
א' 1011.1102.01 יסודות הכלכלה שיעור א 15:00 18:00 012 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
א' 1011.1102.02 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 010 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
א' 1011.1102.03 יסודות הכלכלה שיעור ב 14:00 17:00 012 ברגלס פרופ' גנדל ניל
גב' עופר גליה
_______________________
א' 1011.1102.04 יסודות הכלכלה תרגיל ד 08:00 10:00 001 ברגלס גב' סולקין ליאור
א' 1011.1102.05 יסודות הכלכלה תרגיל ד 10:00 12:00 001 ברגלס גב' סולקין ליאור
א' 1011.1102.06 יסודות הכלכלה תרגיל ד 12:00 14:00 001 ברגלס גב' מעיין ים
א' 1011.1102.07 יסודות הכלכלה תרגיל ד 14:00 16:00 011 ברגלס גב' מעיין ים
א' 1011.1102.08 יסודות הכלכלה תרגיל ה 16:00 18:00 001 ברגלס מר קוניבסקי נדב
א' 1011.1102.09 יסודות הכלכלה תרגיל ה 18:00 20:00 001 ברגלס מר קוניבסקי נדב
___________________________________________________________
א' 1011.1108.01 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
א' 1011.1108.02 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 13:00 15:00 010 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
א' 1011.1108.03 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ה 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
א' 1011.1108.04 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 14:00 16:00 012 ברגלס ד"ר אגאי נירית
_______________________
א' 1011.1108.05 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור ג 08:00 11:00 010 ברגלס ד"ר לביא אביטל
א' 1011.1108.06 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ג 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר לביא אביטל
_______________________
א' 1011.1109.01 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 08:00 11:00 008 ברגלס גב' סטוקלין ילנה
א' 1011.1109.02 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 011 ברגלס גב' גפטר לי
___________________________________________________________
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 11:00 13:00 010 ברגלס ד"ר נוסבוים אסף
א' 1011.1110.01 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 12:00 14:00 010 ברגלס ד"ר נוסבוים אסף
_______________________
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר נוסבוים אסף
א' 1011.1110.02 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ה 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר נוסבוים אסף
_______________________
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 17:00 19:00 012 ברגלס מר יגר ירון
א' 1011.1110.03 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ד 14:00 16:00 010 ברגלס מר יגר ירון
___________________________________________________________
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 17:00 19:00 001 ברגלס ד"ר דוראל ללה
א' 1011.1112.01 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ג 14:00 16:00 001 ברגלס ד"ר דוראל ללה
___________________________________________________________
א' 1011.2103.01 מיקרו כלכלה א' שיעור א 16:00 19:00 011 ברגלס ד"ר גוטליבובסקי חמי
א' 1011.2103.02 מיקרו כלכלה א' תרגיל א 10:00 12:00 008 ברגלס מר ברכה דולב
שנים ב' ג'- קורסי חובה
א' 1011.2102.01 מאקרו כלכלה א' שיעור ד 14:00 17:00 012 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
א' 1011.2102.02 מאקרו כלכלה א' שיעור ה 09:00 12:00 012 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
א' 1011.2102.03 מאקרו כלכלה א' שיעור ה 14:00 17:00 012 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
ד"ר סטי עופר
א' 1011.2102.04 מאקרו כלכלה א' תרגיל א 14:00 16:00 011 ברגלס מר בן בשט יוני
א' 1011.2102.05 מאקרו כלכלה א' תרגיל א 14:00 16:00 004 נפתלי מר כהן אסף
א' 1011.2102.06 מאקרו כלכלה א' תרגיל ב 12:00 14:00 011 ברגלס מר כהן אסף
א' 1011.2102.07 מאקרו כלכלה א' תרגיל ב 14:00 16:00 011 ברגלס מר כהן אסף
א' 1011.2102.08 מאקרו כלכלה א' תרגיל ג 16:00 18:00 011 ברגלס מר בן בשט יוני
א' 1011.2102.09 מאקרו כלכלה א' תרגיל ג 18:00 20:00 011 ברגלס מר בן בשט יוני
___________________________________________________________
א' 1011.2109.01 מיקרו כלכלה ב' שיעור א 16:00 19:00 010 ברגלס פרופ' נאמן צבי
א' 1011.2109.02 מיקרו כלכלה ב' תרגיל ג 08:00 10:00 011 ברגלס גב' נתיב ספיר
א' 1011.2109.03 מיקרו כלכלה ב' תרגיל ג 10:00 12:00 011 ברגלס גב' נתיב ספיר
_______________________
א' 1011.2109.04 מיקרו כלכלה ב' שיעור ב 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
א' 1011.2109.05 מיקרו כלכלה ב' שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
_______________________
א' 1011.2109.06 מיקרו כלכלה ב' תרגיל א 08:00 10:00 011 ברגלס מר ברכה דולב
א' 1011.2109.07 מיקרו כלכלה ב' תרגיל א 10:00 12:00 011 ברגלס גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.08 מיקרו כלכלה ב' תרגיל א 12:00 14:00 001 ברגלס גב' ויסמן הדר
א' 1011.2109.09 מיקרו כלכלה ב' תרגיל ב 08:00 10:00 011 ברגלס מר ברכה דולב
___________________________________________________________
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 10:00 12:00 012 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
א' 1011.2106.01 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 10:00 12:00 012 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
א' 1011.2106.02 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
_______________________
א' 1011.2106.03 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 16:00 18:00 011 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.04 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ב 18:00 20:00 011 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
א' 1011.2106.05 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 12:00 14:00 001 ברגלס מר שנן ינאי
א' 1011.2106.06 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ג 14:00 16:00 011 ברגלס מר שנן ינאי
___________________________________________________________
א' 1011.2105.01 מאקרו כלכלה ב' שיעור ב 11:00 14:00 001 ברגלס פרופ' ישיב ערן
א' 1011.2105.02 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ב 16:00 18:00 010 ברגלס מר פרלין אנדרי
___________________________________________________________
א' 1011.2104.01 מיקרו כלכלה ג' שיעור א 14:00 17:00 001 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
א' 1011.2104.02 מיקרו כלכלה ג' שיעור ב 08:00 11:00 001 ברגלס ד"ר בירד דניאל
ד"ר זלצר דן
_______________________
א' 1011.2104.03 מיקרו כלכלה ג' תרגיל ג 08:00 10:00 208 נפתלי מר לוזון פבריס
א' 1011.2104.04 מיקרו כלכלה ג' תרגיל ד 14:00 16:00 001 ברגלס מר בן-דוד איל
א' 1011.2104.05 מיקרו כלכלה ג' תרגיל ד 16:00 18:00 001 ברגלס מר בן-דוד איל
___________________________________________________________
קורסי בחירה
קבוצה א'
א' 1011.3220.01 מדיניות כלכלית בישראל שו"ת ג 08:00 11:00 210 נפתלי פרופ' בן- דוד דן
 • הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל
 • א' 1011.3303.01 כלכלה מוניטרית בישראל שו"ת ג 14:00 16:00 010 ברגלס פרופ' ליידרמן ליאונרדו
 • הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל
 • א' 1843.1011.01 כלכלה, אבטחת מידע ופרטיות שיעור א 11:00 13:00 אולם זאב סגל פרופ' גנדל ניל
  א' 1011.3434.01 סדנא לתלמידים מצטיינים סדנה ד 12:00 14:00 101 ברגלס ד"ר זלצר דן
  א' 1011.3301.01 מימון ציבורי שו"ת ד 09:00 12:00 010 ברגלס פרופ' בלומקין תומר
  קורסים בתחום כלכלת ישראל
  א' 1011.3461.01 מדיניות כלכלית וחברתית בישראל שו"ת ד 18:00 20:00 012 ברגלס ד"ר שיינין יעקב
  קבוצה ב'
  א' 1011.3509.01 אופציות ושווקים פיננסיים שו"ת ג 12:00 14:00 010 ברגלס מר בן יהודה שלומי
  סמינריון רגיל
  א' 1011.3560.01 שווקים פיננסים** סמינר א 08:00 10:00 פרופ' אלדור רפאל
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום א' 22/10 שעה 08-10 חדר 009
 • א' 1011.3560.02 שווקים, רגולציה ותחרות בישראל** סמינר ג 19:00 21:00 ד"ר חגאי זיו
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 31/10/17 שעה 19-21 חדר 009
 • סמינריון מורחב
  א' 1011.3562.01 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית** סמינר ג 10:00 12:00 ד"ר ספורטא איתי
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 31/10/17 שעה 10-12 חדר 009
 • א' 1011.3562.02 נושאים במאקרו כלכלה** סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר וייס דוד
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 23/10/17 שעה 10-12 חדר 008
 • א' 1011.3562.03 נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה** סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר וייסבורד שרית
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 30/10/17 שעה 10-12 חדר 101
 • א' 1011.3562.04 כלכלה יישומית: סיכונים והתנהגות פרטים** סמינר ג 10:00 12:00 פרופ' כהן אלמה
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 24/10/17 שעה 10-12 חדר 009
 • א' 1011.3562.05 כלכלת משפחה** סמינר א 12:00 14:00 פרופ' חזן משה
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום א' 29/10/17 שעה 12-14 חדר 009
 • א' 1011.3562.06 כלכלת סייבר** סמינר ב 12:00 14:00 פרופ' גנדל ניל
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 30/10/17 שעה 12-14 חדר 008
 • א' 1011.3562.07 נושאים בכלכלת בריאות וביטוח** סמינר א 12:00 14:00 ד"ר זלצר דן
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום א' 29/10/17 שעה 12-14 חדר 101
 • א' 1011.3562.08 נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה** סמינר ד 10:00 12:00 ד"ר סטי עופר
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 25/10/17 שעה 10-12 חדר 008
 • א' 1011.3562.09 משברים פיננסיים** סמינר א 10:00 12:00 פרופ' צידון דני
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום א' 29/10/17 שעה 10-12 חדר 009
 • אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive