הנהלת המרכז

  חברי הוועד המנהל:

•  יו"ר: פרופ` אפרים צדקה

• מר נרי אזוגי

• פרופ` יורם וייס

• מר מרדכי כהן

• פרופ` ליאו ליידרמן

• מר עמוס ספיר

• פרופ` אלכס צוקרמן

• פרופ` דני צידון

• מר בן רבינוביץ

• פרופ` עמוס שפירא

• פרופ` ירון עוז

• פרופ` דן שניט

     

   חברי מועצת הנאמנים:

• יו"ר: מר ספיר עמוס

• פרופ` שלום אברבנל

• מר נרי אזוגי

• מר משה אולניק

• ד"ר  יעל בנימיני 

• ד"ר  קובי ברוידא 

• מר מאיר דיין 

• פרופ' יורם וייס

• ד"ר שולמית זוטא

• מר מרדכי  כהן

• פרופ` ליאו ליידרמן 

• מר דוד לויתן 

• פרופ' דני לויתן 

• פרופ` אפרים צדקה 

• פרופ' אלכס צוקרמן 

• פרופ' דני צידון 

• פרופ' חיים פרשטמן

• מר  בן רבינוביץ 

• פרופ' אסף רזין 

• ד"ר רחל שיינן 

• פרופ' דן שניט 

• פרופ' עמוס שפירא 

 

 מנהל המרכז : פרופ`צבי נאמן

 מרכזת מרכז ספיר: מיכל נוצר סגל

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive