חברי סגל בגמלאות

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' צבי אקשטייןאמריטוס
03-6478146
פרופ' חיים בן-שחראמריטוס
03-6491661
03-6409351
03-6491660
פרופ' אלחנן הלפמןאמריטוס
03-6408618
03-6423079
פרופ' צבי הורציו הרקוביץאמריטוס
03-6409908
פרופ' יורם וייסאמריטוס
03-5409408
03-6409706
03-6409908
פרופ' יצחק זילכהאמריטוס
09-9505075
03-6409913
03-6409908
פרופ' מנואל טרכטנברגאמריטוס
03-6409911
03-6409908
פרופ' דוד פינסאמריטוס
03-6426840
03-6409904
03-6409908
פרופ' אפרים צדקהאמריטוס
03-6409917
03-6410070
פרופ' אלכסנדר צוקרמןאמריטוס
03-5405360
03-6409909
03-6409908
מורה מן החוץ
03-5405360
03-6409909
03-6409908
פרופ' דניאל צידוןבדימוס
03-6409218
03-6409908
פרופ' אסף רזיןאמריטוס
03-6407303
03-6409908
ד"ר אלי שגיאבדימוס
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive