חברי סגל בגמלאות

שםמיקוםטלפוןדוא"ל
פרופ' צבי אקשטייןביה"ס לכלכלה, חדר 117
03-6478146
פרופ' חיים בן-שחר
03-6491661
03-6409351
פרופ' אלחנן הלפמןביה"ס לכלכלה
03-6408618
פרופ' צבי הורציו הרקוביץביה"ס לכלכלה, חדר 126
פרופ' יורם וייסביה"ס לכלכלה, חדר 202
03-5409408
03-6409706
פרופ' יצחק זילכהביה"ס לכלכלה, חדר 229
09-9505075
03-6409913
פרופ' מנואל טרכטנברגביה"ס לכלכלה, חדר 214
03-6409911
פרופ' ליאונרדו ליידרמןביה"ס לכלכלה, חדר 226
03-6409715
פרופ' דוד פינסביה"ס לכלכלה, חדר 223
03-6426840
03-6409904
פרופ' חיים פרשטמןביה"ס לכלכלה, חדר 203
03-6407167
פרופ' אפרים צדקהביה"ס לכלכלה, חדר 205
03-6409917
פרופ' אלכסנדר צוקרמןביה"ס לכלכלה, חדר 221
03-5405360
03-6409909
פרופ' דניאל צידון
03-6409218
פרופ' אריאל רובינשטיין
03-6409601
פרופ' אסף רזיןביה"ס לכלכלה
03-6407303
ד"ר אלי שגיאביה"ס לכלכלה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive