חברי סגל בגמלאות

שםתפקידמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' צבי אקשטייןאמריטוסביה"ס לכלכלה, חדר 117
03-6478146
פרופ' חיים בן-שחראמריטוס
03-6491661
03-6409351
03-6491660
פרופ' אלחנן הלפמןאמריטוסביה"ס לכלכלה
03-6408618
03-6423079
פרופ' צבי הורציו הרקוביץאמריטוסביה"ס לכלכלה, חדר 126
03-6409908
מורה מן החוץביה"ס לכלכלה, חדר 126
03-6409908
פרופ' יורם וייסאמריטוסביה"ס לכלכלה, חדר 202
03-5409408
03-6409706
03-6409908
פרופ' יצחק זילכהאמריטוסביה"ס לכלכלה, חדר 229
09-9505075
03-6409913
03-6409908
פרופ' מנואל טרכטנברגאמריטוסביה"ס לכלכלה, חדר 214
03-6409911
03-6409908
פרופ' דוד פינסאמריטוסביה"ס לכלכלה, חדר 223
03-6426840
03-6409904
03-6409908
פרופ' אפרים צדקהאמריטוסביה"ס לכלכלה, חדר 205
03-6409917
03-6410070
פרופ' אלכסנדר צוקרמןאמריטוסביה"ס לכלכלה, חדר 221
03-5405360
03-6409909
03-6409908
פרופ' דניאל צידוןבדימוס
03-6409218
03-6409908
פרופ' אסף רזיןאמריטוסביה"ס לכלכלה
03-6407303
03-6409908
ד"ר אלי שגיאבדימוסביה"ס לכלכלה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive