לוח מבחנים - סמסטר א' - תואר ראשון

סוג   מס' קורס   שם קורס   סמסטר   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
בחינה   10111102   יסודות הכלכלה   א'     20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00     
בחינה   10111108   סטטיסטיקה לכלכלנים א'   א'     30/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00     
בחינה   10111109   סטטיסטיקה לכלכלנים ב'   א'     23/01/2019  14:00  24/02/2019  14:00     
בחינה   10111110   מתמטיקה לכלכלנים א'   א'     14/01/2019  09:00  12/02/2019  09:00     
בחינה   10111112   מתמטיקה לכלכלנים ב'   א'     31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
בחינה   10112102   מאקרו כלכלה א'   א'     03/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
בחינה   10112103   מיקרו כלכלה א'   א'     17/01/2019  09:00  14/02/2019  14:00     
בחינה   10112104   מיקרו כלכלה ג'   א'     14/01/2019  14:00  14/02/2019  09:00     
בחינה   10112105   מאקרו כלכלה ב'   א'     31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
בחינה   10112106   מבוא לאקונומטריקה   א'     23/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00     
בחינה   10112109   מיקרו כלכלה ב'   א'     28/01/2019  14:00  08/03/2019  09:00     
בחינה   10113165   תולדות המחשבה הכלכלית: 1665-2015   א'     16/01/2019  09:00  13/02/2019  09:00     
בחינה   10113220   מדיניות כלכלית בישראל**   א'     31/01/2019  14:00  01/03/2019  09:00     
בחינה   10113321   בנקאות בישראל: תאוריה ויישום**   א'     28/01/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
בחינה   10113509   אופציות ושווקים פיננסיים   א'     20/01/2019  14:00  19/02/2019  09:00     
בחינה   10113549   תמריצים אינפורמציה וחוזים   א'     25/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive