מערכת שעות - סמסטר ב' - תואר ראשון

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה
מערכת שעות - תשע"ט - סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1011.1102.09 יסודות הכלכלה שיעור ב 09:00 12:00 011 ברגלס גב' עופר גליה
ב' 1011.1102.10 יסודות הכלכלה תרגיל ה 10:00 12:00 011 ברגלס גב' מעיין ים
___________________________________________________________
ב' 1011.1108.07 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 09:00 12:00 009 ברגלס ד"ר בק נילי
ב' 1011.1108.08 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל א 13:00 15:00 010 ברגלס ד"ר בק נילי
___________________________________________________________
ב' 1011.1109.03 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 08:00 10:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
ב' 1011.1109.04 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
_______________________
ב' 1011.1109.05 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 08:00 10:00 011 ברגלס מר פרוסטיג צביאל
ב' 1011.1109.06 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 14:00 16:00 012 ברגלס מר פרוסטיג צביאל
_______________________
ב' 1011.1109.07 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ב 08:00 10:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
ב' 1011.1109.08 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 08:00 10:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
___________________________________________________________
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 12:00 14:00 011 ברגלס מר יגר ירון
ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 15:00 17:00 010 ברגלס מר יגר ירון
___________________________________________________________
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 10:00 12:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ה 09:00 11:00 010 ברגלס דר' שפרוך דני
_______________________
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 12:00 14:00 010 ברגלס מר כהן יונתן
ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 12:00 14:00 010 ברגלס מר כהן יונתן
_______________________
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 010 ברגלס מר כהן יונתן
ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 14:00 16:00 010 ברגלס מר כהן יונתן
_______________________
ב' 1011.2103.03 מיקרו כלכלה א' שיעור א 16:00 19:00 012 ברגלס ד"ר גוטליבובסקי חמי
ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' תרגיל ד 08:00 10:00 001 ברגלס גב' כהן שני
ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' תרגיל ד 10:00 12:00 001 ברגלס גב' כהן שני
_______________________
ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' שיעור ה 11:00 14:00 012 ברגלס ד"ר בשן אורן
ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' תרגיל ג 10:00 12:00 101 ברגלס מר סנדק יהושע תומר
ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' תרגיל ג 12:00 14:00 010 ברגלס מר סנדק יהושע תומר
_______________________
ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' שיעור ג 11:00 14:00 012 ברגלס ד"ר בשן אורן
ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' תרגיל א 10:00 12:00 012 ברגלס גב' ויסמן הדר
ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' תרגיל א 14:00 16:00 012 ברגלס גב' ויסמן הדר
___________________________________________________________
ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים שו"ת ד 10:00 12:00 010 ברגלס ד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
ב' 1011.2110.01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 14:00 16:00 012 ברגלס פרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב' 1011.2110.02 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 16:00 18:00 012 ברגלס פרופ' ליידרמן ליאונרדו
קורסי חובה-שנים ב' ג'
ב' 1011.2102.10 מאקרו כלכלה א' שיעור ג 09:00 12:00 010 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' תרגיל ג 12:00 14:00 011 ברגלס מר בן בשט יוני
___________________________________________________________
ב' 1011.2109.10 מיקרו כלכלה ב שיעור ג 16:00 19:00 012 ברגלס דר בינסקי הדר
ב' 1011.2109.11 מיקרו כלכלה ב תרגיל ג 19:00 21:00 012 ברגלס גב' סבין אריאלה
___________________________________________________________
ב' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 11:00 13:00 012 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
ב' 1011.2106.07 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
ב' 1011.2106.08 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 08:00 10:00 011 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
ב' 1011.2106.09 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 010 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
_______________________
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור א 19:00 21:00 012 ברגלס דר' ששון רועי
ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ה 16:00 18:00 010 ברגלס דר' ששון רועי
ב' 1011.2106.11 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ה 12:00 14:00 011 ברגלס מר שנן ינאי
מר דה מלאך אלעד
ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ה 14:00 16:00 011 ברגלס מר שנן ינאי
מר דה מלאך אלעד
___________________________________________________________
ב' 1011.2105.03 מאקרו כלכלה ב' שיעור ב 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
ב' 1011.2105.04 מאקרו כלכלה ב' שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייס דוד
_______________________
ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ג 16:00 18:00 001 ברגלס מר עמנואל ג'וזף
ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ג 18:00 20:00 001 ברגלס מר עמנואל ג'וזף
ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ד 12:00 14:00 011 ברגלס מר כהן אסף
ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ד 17:00 19:00 001 ברגלס מר כהן אסף
_______________________
ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' שיעור ה 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייסמן דארין
ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' תרגיל א 14:00 16:00 001 ברגלס מר כהן אסף
ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' תרגיל א 16:00 18:00 001 ברגלס מר כהן אסף
___________________________________________________________
ב' 1011.2104.06 מיקרו כלכלה ג שיעור ד 09:00 12:00 012 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג שיעור ד 14:00 17:00 012 ברגלס ד"ר זלצר דן
ד"ר בירד דניאל
_______________________
ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג תרגיל ב 14:00 16:00 001 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג תרגיל ב 18:00 20:00 010 ברגלס מר קריסטל מיכאל
ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג תרגיל ג 12:00 14:00 001 ברגלס מר יברכיהו דורון
ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג תרגיל ג 14:00 16:00 001 ברגלס מר יברכיהו דורון
__________________________________________
קורסי בחירה
ב' 1011.3161.01 אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007 שו"ת ב 10:00 13:00 001 ברגלס פרופ' ישיב ערן
ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** שו"ת א 13:00 16:00 011 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3220.02 מדיניות כלכלית בישראל** שו"ת ה 12:00 15:00 103 נפתלי פרופ' בן- דוד דן
 • הקורס שייך לתחום כלכלת ישראל
 • ב' 1011.3474.01 הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית** שו"ת ד 16:00 18:00 010 ברגלס ד"ר שלם רועי
 • הקורס שייך לתחום כלכלת ישראל
 • ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית שו"ת ד 12:00 14:00 001 ברגלס ד"ר גולדברג דרור
  ב' 1011.3405.01 שווקי המט"ח והשפעתם על המשק שו"ת ב 18:00 20:00 001 ברגלס ד"ר מופקדי טל
  ב' 1011.3331.01 הבטים סוציולוגיים בכלכלה שו"ת ג 10:00 12:00 011 ברגלס פרופ' פרשטמן חיים
  ב' 1011.3368.01 תורת המשחקים שו"ת ג 11:00 14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' וטשטיין דוד
  סמינריון מורחב
  ב' 1011.3560.02 משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים סמינר ג 10:00 12:00 008 ברגלס פרופ' פוזנר עדי
  ב' 1011.3561.02 נושאים במאקרו כלכלה סמינר א 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר וייס דוד
  ב' 1011.3562.02 נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה סמינר ד 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר וייסבורד שרית
  ב' 1011.3564.02 נושאים בכלכלת עבודה ובכלכלת חינוך סמינר ב 10:00 12:00 008 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
  ב' 1011.3571.01 כלכלה, רווחה ומוסר סמינר ב 10:00 12:00 009 ברגלס ד"ר סטי עופר
  ב' 1011.3566.02 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים סמינר ב 12:00 14:00 008 ברגלס ד"ר בירד דניאל
  ב' 1011.3569.01 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית סמינר א 10:00 12:00 011 ברגלס ד"ר ספורטא איתי
  ב' 1011.3570.01 נושאים נבחרים במיקרו כלכלה וארגון תעשייתי סמינר ג 12:00 14:00 008 ברגלס פרופ' פרשטמן חיים
  ב' 1011.3572.01 מאקרו כלכלה ושוק העבודה סמינר ב 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' ישיב ערן
  ב' 1011.3573.01 פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית סמינר ב 12:00 14:00 009 ברגלס פרופ' נאמן צבי
  ב' 1011.3574.02 הערכת מדיניות באמצעות ניתוח אמפירי סיבתי סמינר ג 10:00 12:00 009 ברגלס ד"ר שלוסר אנליה
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive