מערכת שעות - סמסטר ב' - תואר ראשון

סמסטר מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר ובניין מרצים
בית הספר לכלכלה
מערכת שעות - תשע"ח - סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב' 1011.1102.10 יסודות הכלכלה שיעור ה 13:00 16:00 008 ברגלס גב' עופר גליה
ב' 1011.1102.11 יסודות הכלכלה** תרגיל א 11:00 13:00 008 ברגלס גב' מעיין ים
 • בשלושת השבועות הראשונים של הסמסטר התרגול יתקיים בחדר 101
 • ___________________________________________________________
  ב' 1011.1108.07 סטטיסטיקה לכלכלנים א' שיעור א 14:00 17:00 011 ברגלס ד"ר אגאי נירית
  ב' 1011.1108.08 סטטיסטיקה לכלכלנים א' תרגיל ב 12:00 14:00 011 ברגלס ד"ר אגאי נירית
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת א 09:00 11:00 011 ברגלס ד"ר דוראל ללה
  ב' 1011.1110.04 מתמטיקה לכלכלנים א' שו"ת ב 14:00 16:00 011 ברגלס ד"ר דוראל ללה
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.1109.03 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור א 08:00 10:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
  ב' 1011.1109.04 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 12:00 14:00 012 ברגלס ד"ר גברילוב יוליה
  _______________________
  ב' 1011.1109.05 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ג 08:00 10:00 010 ברגלס ד"ר לביא אביטל
  ב' 1011.1109.06 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל ג 14:00 16:00 010 ברגלס ד"ר לביא אביטל
  _______________________
  ב' 1011.1109.07 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' שיעור ב 08:00 10:00 001 ברגלס ד"ר אגאי נירית
  ב' 1011.1109.08 סטטיסטיקה לכלכלנים ב' תרגיל א 08:00 10:00 010 ברגלס ד"ר אגאי נירית
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 10:00 12:00 011 ברגלס ד"ר נוסבוים אסף
  ב' 1011.1112.02 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ה 09:00 11:00 011 ברגלס ד"ר נוסבוים אסף
  _______________________
  ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 12:00 14:00 010 ברגלס מר כהן יונתן
  ב' 1011.1112.03 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 12:00 14:00 010 ברגלס מר כהן יונתן
  _______________________
  ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ב 14:00 16:00 010 ברגלס מר כהן יונתן
  ב' 1011.1112.04 מתמטיקה לכלכלנים ב' שו"ת ד 14:00 16:00 010 ברגלס מר כהן יונתן
  _______________________
  ב' 1011.2103.04 מיקרו כלכלה א' שיעור א 16:00 19:00 010 ברגלס ד"ר גוטליבובסקי חמי
  ב' 1011.2103.05 מיקרו כלכלה א' תרגיל ד 08:00 10:00 011 ברגלס מר ברכה דולב
  ב' 1011.2103.06 מיקרו כלכלה א' תרגיל ד 10:00 12:00 011 ברגלס מר ברכה דולב
  _______________________
  ב' 1011.2103.07 מיקרו כלכלה א' שיעור ה 11:00 14:00 012 ברגלס מר בן יהודה שלומי
  ב' 1011.2103.08 מיקרו כלכלה א' תרגיל ג 10:00 12:00 010 ברגלס מר קמינר דורון
  ב' 1011.2103.09 מיקרו כלכלה א' תרגיל ג 12:00 14:00 010 ברגלס מר קמינר דורון
  _______________________
  ב' 1011.2103.10 מיקרו כלכלה א' שיעור ג 11:00 14:00 012 ברגלס ד"ר גוטליבובסקי חמי
  ב' 1011.2103.11 מיקרו כלכלה א' תרגיל א 10:00 12:00 012 ברגלס גב' ויסמן הדר
  ב' 1011.2103.12 מיקרו כלכלה א' תרגיל א 14:00 16:00 012 ברגלס גב' ויסמן הדר
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.2500.01 חשבונאות לכלכלנים שו"ת ב 10:00 12:00 010 ברגלס ד"ר אינגבר גלי
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.2110.01 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 14:00 16:00 012 ברגלס פרופ' ליידרמן ליאונרדו
  ב' 1011.2110.02 המשק הישראלי והכלכלה הגלובלית שו"ת ה 16:00 18:00 012 ברגלס פרופ' ליידרמן ליאונרדו
  קורסי חובה-שנים ב' ג'
  ב' 1011.2102.10 מאקרו כלכלה א' שיעור ג 09:00 12:00 008 ברגלס ד"ר ידיד לוי יניב
  ב' 1011.2102.11 מאקרו כלכלה א' תרגיל ג 14:00 16:00 011 ברגלס מר כהן אסף
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.2109.12 מיקרו כלכלה ב שיעור ג 16:00 19:00 012 ברגלס ד"ר בינסקי הדר
  ב' 1011.2109.13 מיקרו כלכלה ב תרגיל ג 19:00 21:00 001 ברגלס מר טביב נוריאל
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 11:00 13:00 012 ברגלס פרופ' כהן אלמה
  ד"ר וייסבורד שרית
  ב' 1011.2106.10 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 08:00 10:00 012 ברגלס פרופ' כהן אלמה
  ד"ר וייסבורד שרית
  _______________________
  ב' 1011.2106.11 מבוא לאקונומטריקה שיעור ב 16:00 18:00 012 ברגלס פרופ' כהן אלמה
  ד"ר וייסבורד שרית
  ב' 1011.2106.11 מבוא לאקונומטריקה שיעור ד 12:00 14:00 012 ברגלס פרופ' כהן אלמה
  ד"ר וייסבורד שרית
  _______________________
  ב' 1011.2106.12 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ה 12:00 14:00 010 ברגלס מר שנן ינאי
  ב' 1011.2106.13 מבוא לאקונומטריקה תרגיל ה 14:00 16:00 010 ברגלס מר שנן ינאי
  ב' 1011.2106.14 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 10:00 12:00 010 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
  ב' 1011.2106.15 מבוא לאקונומטריקה תרגיל א 12:00 14:00 011 ברגלס גב' צור דה לה וגה נועה
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.2105.04 מאקרו כלכלה ב' שיעור ב 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' חזן משה
  ב' 1011.2105.05 מאקרו כלכלה ב' שיעור ג 08:00 11:00 012 ברגלס פרופ' חזן משה
  _______________________
  ב' 1011.2105.06 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ג 16:00 18:00 010 ברגלס מר אבני איתמר
  ב' 1011.2105.07 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ג 18:00 20:00 010 ברגלס מר אבני איתמר
  ב' 1011.2105.08 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ד 17:00 19:00 001 ברגלס מר אבני איתמר
  _______________________
  ב' 1011.2105.09 מאקרו כלכלה ב' שיעור ה 08:00 11:00 012 ברגלס ד"ר וייסמן דארין
  ב' 1011.2105.10 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ג 12:00 14:00 004 נפתלי מר פרלין אנדרי
  ב' 1011.2105.11 מאקרו כלכלה ב' תרגיל ג 14:00 16:00 012 ברגלס מר פרלין אנדרי
  ___________________________________________________________
  ב' 1011.2104.07 מיקרו כלכלה ג שיעור ד 14:00 17:00 012 ברגלס ד"ר בשן אורן
  ב' 1011.2104.08 מיקרו כלכלה ג תרגיל ב 14:00 16:00 001 ברגלס מר בן-דוד איל
  ב' 1011.2104.09 מיקרו כלכלה ג תרגיל ב 18:00 20:00 011 ברגלס מר בן-דוד איל
  ב' 1011.2104.10 מיקרו כלכלה ג שיעור ב 13:00 16:00 012 ברגלס ד"ר בינסקי הדר
  ב' 1011.2104.11 מיקרו כלכלה ג תרגיל ה 12:00 14:00 011 ברגלס גב' מעיין ים
  ב' 1011.2104.12 מיקרו כלכלה ג תרגיל ה 16:00 18:00 011 ברגלס גב' מעיין ים
  __________________________________________
  קורסי בחירה
  קבוצה א'
  ב' 1011.3220.02 מדיניות כלכלית בישראל שו"ת ה 12:00 15:00 103 נפתלי פרופ' בן- דוד דן
 • הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל
 • ב' 1011.3303.02 כלכלה מונטרית בישראל שו"ת ה 10:00 12:00 010 ברגלס פרופ' ליידרמן ליאונרדו
 • הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל
 • ב' 1011.3161.01 אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007 שו"ת ב 10:00 13:00 001 ברגלס פרופ' ישיב ערן
  ב' 1011.3214.01 מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים שו"ת ג 13:00 16:00 001 ברגלס פרופ' בן פורת אלחנן
  ב' 1011.3512.01 רציונליות ומשחקים שו"ת ב 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' דקל עדי
  ב' 1011.3512.01 רציונליות ומשחקים שו"ת ד 16:00 18:00 008 ברגלס פרופ' דקל עדי
  ב' 1011.3191.01 Introduction to Financial Economics** שו"ת א 13:00 16:00 010 ברגלס פרופ' ברגמן נתאי
 • הקורס ינתן בשפה האנגלית
 • ב' 1011.3193.01 כלכלה בעולם ה- Big Data** שו"ת ד 18:00 21:00 012 ברגלס דר' ששון רועי
 • חומר הקריאה והמצגות בקורס הינם באנגלית. תלמידי ההקבץ "ביג
 • קורסים בתחום כלכלת ישראל
  ב' 1011.3321.02 בנקאות בישראל: תאוריה ויישום שו"ת ב 08:00 10:00 010 ברגלס ד"ר בנימיני יעל
  ב' 1011.3474.01 הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית שו"ת ג 16:00 18:00 001 ברגלס ד"ר שלם רועי
  קבוצה ב'
  ב' 1011.3550.01 הסטוריה כלכלית שו"ת ג 11:00 13:00 011 ברגלס ד"ר גולדברג דרור
  ב' 1011.3405.01 שווקי המט"ח והשפעתם על המשק שו"ת ב 18:00 20:00 001 ברגלס ד"ר מופקדי טל
  סמינריון רגיל
  ב' 1011.3560.06 כלכלה מוניטרית ומערכת הבנקאות* סמינר 008 ברגלס ד"ר בנימיני יעל
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 5/3/18 בשעה 10-12בחדר 008
  ב' 1011.3560.07 שווקים, רגולציה ותחרות בישראל* סמינר 008 ברגלס ד"ר חגאי זיו
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 13/3/18 בשעה 18:30בחדר 008
  סמינריון מורחב
  ב' 1011.3562.10 נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית* סמינר ג 10:00 12:00 ד"ר ספורטא איתי
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 13/3/18 בשעה 10-12בחדר 101
  ב' 1011.3562.11 נושאים במאקרו כלכלה* סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר וייס דוד
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 5/3/18 בשעה 10-12בחדר 009
  ב' 1011.3562.12 נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה* סמינר ד 10:00 12:00 ד"ר וייסבורד שרית
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 14/3/18 בשעה 10-12בחדר 009
  ב' 1011.3562.13 כלכלה יישומית: סיכונים והתנהגות פרטים* סמינר ג 10:00 12:00 פרופ' כהן אלמה
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 6/3/18 בשעה 10-12בחדר 009
  ב' 1011.3562.14 נושאים בכלכלת עבודה וחינוך* סמינר ב 10:00 12:00 ד"ר שלוסר אנליה
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 5/3/18 בשעה 10-12בחדר 101
  ב' 1011.3562.15 יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים* סמינר ד 12:00 14:00 ד"ר בירד דניאל
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 7/3/18 בשעה 12-14בחדר 009
  ב' 1011.3562.16 מדיניות בנקים מרכזיים* סמינר ה 12:00 14:00 פרופ' ליידרמן ליאונרדו
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ה' 8/3/18 בשעה 12-14בחדר 009
  ב' 1011.3562.17 תורת ההחלטות ותורת המשחקים* סמינר ד 12:00 14:00 פרופ' דקל עדי
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 7/3/18 בשעה 12-14בחדר 008
  ב' 1011.3562.18 תכנון שווקים* סמינר א 16:00 18:00 פרופ' אליעז כפיר
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום א' 11/3/18 בשעה 16-18בחדר 008
  ב' 1011.3562.19 מאקרו כלכלה ושוק העבודה* סמינר ב 16:00 18:00 פרופ' ישיב ערן
  *פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 12/3/18 בשעה 16-18בחדר 008
  ב' 1011.3562.20 כלכלה ציבורית וכלכלה פוליטית** סמינר ד 09:00 11:00 פרופ' בלומקין תומר
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 7/3/18 בשעה 09-11 בחדר 008
 • ב' 1011.3562.21 נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה** סמינר ד 09:00 11:00 ד"ר סטי עופר
 • פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 7/3/18בשעות 9-11 בחדר 101
 • ב' 1011
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive