ניירות דיון 1995

4-95  "Searching for Nominal Anchors in Shock-Prone Economies in the 1990s: Inflation Targets and Exchange Rate Bands"

Leonardo Leiderman and Gil Bufman, November, 1995

Paper for download

 

3-95  "The Effect of The Arab Boycott on Israel: The Automobile Market"

Chaim Fershtman and Neil Gandal, November, 1995

Abstract  Paper for download

 

 

2-95  "Standardization Policy and International Trade: Israel`s Standardization Institutions & Optimal Standardization Policies"

Neil Gandal and Oz Shy , June, 1995

Abstract  Paper for download

 

1-95   "הדינמיקה של אבטלה ותת-תעסוקה (underemployment)"

נח לוין-אפשטיין, משה סמיונוב, סיגל אלון ,מאי ,1995

מסמך להורדה

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive