ניירות דיון 2000

9-00   ""תפקידים של מוצרים בלתי סחירים ביצירת מחזורי עסקים במשק קטן ופתוח

צבי אקשטיין ואילת בלזם ,אוגוסט ,2000

Paper for download is in English

המסמך להורדה בשפה האנגלית

 מסמך להורדה

 

8-00   "פער בין-עדתי בישראל בראשית שנות ה-90"

חמי גוטליבובסקי ונילי מארק ,אוגוסט ,2000

קציר   מסמך להורדה

 

7-00   ""תרומת ההשכלה לפערים הבין-עדתיים בישראל

נילי מארק ,אוגוסט ,2000

קציר  מסמך להורדה

 

6-00  "Continuous Trading or Call Auctions: Revealed Preferences of Investors at TASE"

Avner Kalay, Li Wei and Avi Wohl, August, 2000

Publishing: Journal of Finance Feb 2002

Abstract  Paper for download


5-00   "יחסי דתיים-חילונים: בדיקה ניסויית"

פרופ` חיים פרשטמן, ד"ר אורי גניזי ,יוני ,2000

סמך להורדה

 

4-00  "The Participation of Female Immigrants in Vocational Training"

Zvi Eckstein and Sarit Cohen, March, 2000

Abstract      Paper for download

 

3-00  "Fundamentals, Central Bank Intervention and Exchange Rate Behavior"

Pierre Collin Dufrense, Nathan Sosner and Eran Yashiv, March, 2000

Abstract  Paper for download


2-00  "The Political Impact of inequality: Social Cleavages and Voting in the 1999 Elections"

Michal Shalev, Yoav Peled and Oren Yiftachel, February, 2000

Publishing: Shalev, Michael and with Sigal Kis forthcoming. “Social Cleavages among Non-Arab Voters: New Analysis.” in The Elections in Israel, 1999, edited by A. Arian and M. Shamir. Albany NY: State University of New York Press.

Abstract  Paper for download

 

1-00  "Candidates, Parties and Blocs: Evidence from the 1999 Elections"

Asher Arian and Michal Shamir, February, 2000

Abstract  Paper for download

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive